2979 users get their answers from 40275 forms, daily.
Sitemap  —  Svenska | English  
Fill-In Design används flitigt
av profesionella blankettmakare.

Mer info + Ladda hem


Skicka ett mail till info@
tc.se så skapar
vi ett konto
re:PDF BASIC
Ett gratisabonnemang i 30 dagar där du kan ha obegränsat antal blanketter.

Abonnera på re:PDF BASIC (PDF)

re:PDF PLUS – Med denna variant kan du skräddarsy skickasidor och tacksidor.

Mer info + blankett (PDF)

re:PDF INHOUSE – Vi hjälper din organisation att komma igång med "datafångsten", säkert bakom er egen brandvägg.

Kontakta oss för mer information
om hur det går till

Denna serie-stripp visar hur
enkel re:PDF är att använda.
Skapa blanketten?Här får du tips och hjälp...
Så gör du en blankett
Se till att dina blanketter
följer internationell blankettstandard…

Så gör du en webbenkät
Några råd på vägen

Så skapar du en PDF
Det FINNS faktiskt ett bästa sätt...

Så gör du ifyllbara fält
I Adobe Acrobat Professional.

Så här kan en blankett publicerad i reply PDF se ut:

Sev-trek, en australiensisk "slutklämstävling".

Ett exempel på "viktade kryssrutor" i en PDF-blankett

© 2003-2009 TextCenter AB • Nybodagatan 3 • 171 42 SOLNA • SWEDEN • +46-(0)8-166120